Carivan is ook een belangrijk regionaal leerproject. Mensen met een sociale uitkering kunnen hier terecht, gemiddeld acht mensen per jaar. Het gaat om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die al heel lang werkloos zijn, of die om andere redenen niet (meer) aan het arbeidsproces kunnen deelnemen.

Wat kun je er leren?
Onder leiding van twee werkmeesters gaan ze bij Carivan aan de slag. Voor een aantal mensen betekent dit, dat ze in eerste instantie weer een levensritme opbouwen; sommigen hebben dat jarenlang gemist omdat ze geen baan hadden. Anderen leren we licht administratief werk, telefoon- en receptionistenwerk. Ook kunnen deze medewerkers onderhoudsmedewerker worden. Dan werken ze aan de gebouwen of het omliggende groen. Er zijn ook technische functies.