Wie belangstelling heeft voor dit leertraject kan zich aanmelden bij de Sociale Dienst van de woonplaats.